Fwd: Fwd: Afspraak bevestiging

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: Fwd: Afspraak bevestiging

Evert Wagenaar
Geachte heren bewindvoerders,

ZIe ondestaand bericht van het taxibedrijf. Dit is aanzienlijk meer dan ik had ingeschat (nl 20 €). Het verschil bedraagt 40 €. Zouden jullie dit voor mij willen overmaken? 

Bij voorbaat hartelijk dank,

Met vriendelijke groet. 

P.S: Ik zou eventueel ook om een rekening kunnen vragen en die vervolgens aan jullie doorsturen. Dit is voor mij gemakkelijker. Het reeds overgemaakte bedrag mogen jullie dan verrekenen met de maand april

E.J. Wagenaar. 


---------- Forwarded message ---------
From: Taxi Schuiling <[hidden email]>
Date: za 11 mrt. 2017 om 09:06
Subject: Re: Fwd: Afspraak bevestiging
To: Evert Wagenaar <[hidden email]>


 
Goedemorgen Evert,
 
Onderstaande rit kan ik aanbieden voor €60,-
 
Hierbij zit ook de tijd voor het wachten.
De pasfoto kan dan gemaakt worden op de Steenstraat (Foto Willems) in Arnhem.
 
Je zal dan wel een afspraak moeten maken bij foto Willems voor het maken van de pasfoto.
 
Graag hoor ik van je of je akkoord gaat en hoe laat je opgehaald wilt worden.

Met vriendelijke groet,


Eelco ter Buurkes.

Schuiling Personenvervoer bv
Dorpsstraat 30
6665 CB Driel

www.taxischuiling.nl
026-3883333
024-6770000
Like ons op Facebook


 
Sent: Tuesday, February 28, 2017 11:59 PM
Subject: Fwd: Afspraak bevestiging
 
Geachte heer/ mevrouw,
 
Bijgaand mijn afspraak voor de aanvraag van mijn paspoort. Onderweg hiernaar toe zou ik nog pasfoto's moeten laten maken.
 
Mijn eerdere melding over het bezoek aan een apotheek komt te vervallen. Ik heb deze reeds zelf bezocht.
 
Kunt u mij een Prijsopgaaf geven van deze rit (retour).
 
Bij voorbaat hartelijk dank.
 
Met vriendelijke groet,
 
E.J. Wagenaar.
 
---------- Forwarded message ---------
From: Online Afspraak <[hidden email]>
Date: di 28 feb. 2017 om 13:51
Subject: Afspraak bevestiging
To: <[hidden email]>


Geachte heer/mevrouw - Dear Sir/Madam Wagenaar

Hiermee bevestigen wij uw afspraak - Confirmation of your appointment

U heeft een afspraak gemaakt voor
You have made an appointment for:
Paspoort
Locatie/Location: Stadhuis
Straat en huisnummer/Address: Koningstraat 38
Plaats/Town: Arnhem
Datum/Date: woensdag 15 maart 2017
Tijd/Time: 10:10

Aanmelden/Announce

Meldt u zich aan voor uw afspraak bij de aanmeldzuil.
Sign up for your appointment at the login column Uw aanmeldcode is/Registrationcode:

24-02-1964

Wijzigen / annuleren van uw afspraak
Change/cancel your appointment

U kunt uw afspraak wijzigen of annuleren door te klikken op onderstaande links.
You can change or cancel your appointment by clicking on the links.
Afspraak Wijzigen/Change appointment

Afspraak Annuleren/Cancel appointment

Meenemen:

 • alle reisdocumenten (paspoort en/of ID-kaart) die op uw naam staan, ook als ze niet meer geldig zijn. Als u geen oud reisdocument heeft, neemt u dan een ander geldig identiteitsbewijs mee, bijvoorbeeld een rijbewijs
 • een recente kleurenpasfoto
 • indien jonger dan 18 jaar: ook geldig legitimatiebewijs van beide ouders of gezaghouders
 • geld (contant of met pin), bij voorkeur pinnen
 • Kinderen mee Paspoort/ ID-kaart:
  • Vraagt u een paspoort aan voor uw kind? Bij de aanvraag en bij het afhalen moet het kind zelf aanwezig zijn.
  • Vraagt u een ID-kaart aan voor uw kind? Bij de aanvraag en bij het afhalen moet het kind zelf aanwezig zijn.
  • indien jonger dan 18 jaar: ingevulde toestemmingsverklaring
  • Informatie over een toestemmingsverklaring vindt u op www.arnhem.nl

Als u vragen over uw afspraak heeft, kunt u bellen met 0900 - 1809 of via contactformulier www.arnhem.nl/contact
If you have any questions about your appointment please call 0900 - 1809 or via contact form www.arnhem.nl/contact

Deze email is automatisch gegenereerd. This mail is automatically generated.
Antwoorden op deze e-mail worden niet gelezen. Replies to this mail are not read.
--
Sent from Gmail IPad

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2016.0.7998 / Virusdatabase: 4756/14036 - datum van uitgifte: 02/27/17

--
Sent from Gmail IPad