[jira] [Created] (SOLR-10321) Unified highlighter returns empty fields when using glob

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[jira] [Created] (SOLR-10321) Unified highlighter returns empty fields when using glob

JIRA jira@apache.org
Markus Jelsma created SOLR-10321:
------------------------------------

             Summary: Unified highlighter returns empty fields when using glob
                 Key: SOLR-10321
                 URL: https://issues.apache.org/jira/browse/SOLR-10321
             Project: Solr
          Issue Type: Bug
      Security Level: Public (Default Security Level. Issues are Public)
          Components: highlighter
    Affects Versions: 6.4.2
            Reporter: Markus Jelsma
            Priority: Minor
             Fix For: master (7.0)


{code}
q=lama&hl.method=unified&hl.fl=content_*
{code}

returns:

{code}
  <lst name="http://www.nu.nl/weekend/3771311/dalai-lama-inspireert-westen.html">
    <arr name="content_en"/>
    <arr name="content_nl">
      <str>Nobelprijs Voorafgaand aan zijn bezoek aan Nederland is de dalai &lt;em&gt;lama&lt;/em&gt; in Noorwegen om te vieren dat 25 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede aan hem werd toegekend. Anders dan in Nederland wordt de dalai &lt;em&gt;lama&lt;/em&gt; niet ontvangen in het Noorse parlement. </str>
    </arr>
    <arr name="content_general"/>
    <arr name="content_de"/>
    <arr name="content_fr"/>
    <arr name="content_es"/>
    <arr name="content_pt"/>
    <arr name="content_ja"/>
    <arr name="content_zh-cn"/>
    <arr name="content_th"/>
    <arr name="content_ar"/>
  </lst>
{code}

FastVector and original do not emit:

{code}
    <arr name="content_de"/>
    <arr name="content_fr"/>
    <arr name="content_es"/>
    <arr name="content_pt"/>
    <arr name="content_ja"/>
    <arr name="content_zh-cn"/>
    <arr name="content_th"/>
    <arr name="content_ar"/>
{code}--
This message was sent by Atlassian JIRA
(v6.3.15#6346)

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]